Opzeggen Lidmaatschap

Wilt u uw lidmaatschap bij TC De Maaier beëindigen dan dient dit schriftelijk of per email te gebeuren.

De opzegging moet voor 31 december van het lopende lidmaatschapsjaar zijn ontvangen.
Indien dit niet in hetzelfde tennisjaar (dus voor 31 december) gebeurd, zult u de kosten die de bond in rekening brengt (KNLTB bondsbijdrage + administratiekosten) bij TC De Maaier door u betaalt moeten worden.

De kosten bedragen € 20,00 p.p. (senioren en junioren)

Bestuur TC De Maaier

 

Ledenadministratie TC De Maaier

t.a.v. Dhr. Ronald van der Meer
Zwing 10
1771 PL   WIERINGERWERF
penn@tcdemaaier.nl