Dagelijks Bestuur

Voorzitter

Bryan Kemp

Contact

Secretaris

Lianne Schelfhout
Iris de Vries
Contact

Penningmeester

Niels Pater

Contact

Communicatie

Femke Hofstra

Contact

Projecten

Johan Poland

Contact

Jeugdcommissie

Jeugdcommissie

Bente Berends
Contact

Jeugdcommissie

Sandra de Hart
Contact

Jeugdcommissie

Merle Nuijens
Contact

Maaieravondcommissie

Maaieravondcommissie

Ester Oosterbos

Maaieravondcommissie

Karin Wagenaar

Maaieravondcommissie

Arie Rinia

Maaieravondcommissie

Henk Muller

kantinecommissie

Kantine

Joyce Wehrmann

Kantine

Jiska de Jong

DODOcommissie

DODO

Leontina van der Meer (Wedstrijdleiding)
Contact

DODO

Jiska de Jong


DODO

Remy Kluvers


DODO

Camiel Tigchelaar

DODO

Manon Verblaauw

DODO

Martijn Schelfhout

DODO

Niels de Vries

DODO

Kees Bosma

DODO

Andre Hage

DODO

Johan Poland

DODO

Bryan Kemp

SponsorCommissie

Sponsoring

Ronald van der Meer
Contact

Sponsoring

Sylvester Koops
Contact

BAANcommissie

Baancommissie

Harry Vonk

Baancommissie

Hans van der Laan

Baancommissie

Wim de Graaf

Baancommissie

André Zuidhof

Baancommissie

Ferdinand de Joode

VERENIGINGS COMPETITIE LEIDER

VCL

Linda Helmerhorst
Contact

LEDENADMINISTRATIE

Leden administratie


Contact

Socialmedia en nieuwsbrief

Communicatie

Femke Hofstra
Contact