Opzeggen lidmaatschap

Wilt u uw lidmaatschap bij TC De Maaier beëindigen dan dient dit schriftelijk of per email te gebeuren.

De opzegging moet voor 31 december van het lopende lidmaatschapsjaar zijn ontvangen.
Indien dit niet in hetzelfde tennisjaar (dus voor 31 december) gebeurt, zullen de kosten die de bond in rekening brengt (KNLTB bondsbijdrage + administratiekosten) bij TC De Maaier, door u betaald moeten worden.

De kosten bedragen € 25,00 p.p. (senioren en junioren).

Ledenadministratie

t.a.v. Wilco de Wit
leden@tcdemaaier.nl 

tennis-2585621_1920.jpg

Play Tennis